Laust starf


Sérfræðingur hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins

Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir á öguð vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði í starfi. Leitað er að framúrskarandi einstaklingi til að leiða uppbyggingu upplýsinga- og skjalamála embættisins og þróa rafrænar lausnir á verkefnasviðum embættisins.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ábyrgð og umsjón með þróun skjalastefnu, verklags við skjalastjórnun og eftirfylgni með framkvæmd hennar.
• Þróun og innleiðing rafrænna lausna á verkefnasviðum embættisins.
• Umsjón með vefsíðu embættisins og þróun hennar.
• Ráðgjöf og fræðsla við stjórnendur og starfsmenn á sviði upplýsinga- og skjalamála.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Þekking og reynsla af skjalastjórnun er æskileg.
• Góð tölvukunnátta er æskileg. 
• Þekking á GoPro er kostur.
• Þekking á útfærslu rafrænna lausna er kostur.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi er nauðsynleg.
• Góð samstarfs- og samskiptahæfni er nauðsynleg.

Umsjón með ráðningu hafa Sandra Sveinbjörnsdóttir, fjármálastjóri (sandra@srs.is) og Guðný Bjarnarsdóttir, forstöðumaður stoðsviðs (gb@srs.is). Þær veita jafnframt nánari upplýsingar um starfið.

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra  og viðkomandi stéttarfélags. Um starfskjör, réttindi og skyldur fer að öðru leyti eftir lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember nk. Umsóknir um starfið skulu berast á netfangið srs@srs.is , merktar „Umsóknir um starf hjá skattrannsóknarstjóra“. Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið, auk prófskírteina. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Starfshlutfall er 100%. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Skattrannsóknarstjóri ríkisins fer með rannsóknir skattsvika og annarra skattalagabrota. Jafnframt tekur skattrannsóknarstjóri ákvörðun um og hlutast til um refsimeðferð í kjölfar rannsóknar. Hjá embættinu starfar hópur 30 samheldinna starfsmanna.